FORMULARZ REJESTRACYJNY

  Opłata rejestracyjna za udział w Międzynarodowym Kongresie Uzbrojeniowym wynosi 850 Euro i zawiera:
  - wejście na sesje naukowe;
  - pełny dostęp do wydarzeń towarzyszących: cocktail party, występ artystyczny (21.10), wydarzenie towarzyszące oraz gala (24.10);
  - przerwy kawowe i lunche w czasie trwania kongresu zgodnie z harmonogramem;
  - pakiet materiałów kongresowych.
  Organizatorzy nie zapewniają zakwaterowania.

  Zgłoszenie referatu/plakatu (*)

  DEKLARACJA GŁÓWNEGO AUTORA
  OŚWIADCZENIE
  SCHEMAT ARTYKYŁU

  DEKLARACJA GŁÓWNEGO AUTORA
  OŚWIADCZENIE
  SCHEMAT ARTYKYŁU

  Proszę wskazać preferencje żywieniowe (*)

  Dodatkowa atrakcja: Wizyta w Kopalni Soli "Wieliczka" (*)

  Dane do faktury:

  Adres na który faktura ma być przesłana (*)

  Proszę o wystawienie faktury pro-forma (*)

  (*) - Pola wymagane

  Przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do pokrycia kosztów uczestnictwa w Kongresie oraz zgodę na wystawienie faktury VAT. Rezygnacja z uczestnictwa po 23.08.2024 obliguje do pokrycia wszystkich kosztów związanych z uczestnictwem.