RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA

płk dr inż. Paweł SWEKLEJ

Przewodniczący Rady / chairman

dr hab. inż. Ryszard WOŹNIAK prof. WAT

Zastępca Przewodniczącego Rady / vice chairman

dr Wojciech ARNDT

FABRYKA BRONI „ŁUCZNIK” – RADOM SP. Z O.O.

Mariusz BEDNARSKI

BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE „BELMA” S.A.

Jako BREINER

Munitions Safety Information Analysis Center | NATO - MSIAC

płk dr inż. Michał CEREMUGA

WOJSKOWEGO INSTYTUT TECHNIKI PANCERNEJ I SAMOCHODOWEJ

Jerzy DERUŚ 

ZAKŁADY METALOWE DEZAMET S.A.

prof. dr hab. inż. Józef GACEK

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

dr inż. Bogusław KOT

WOJSKOWY INSTYTUT CHEMII I RADIOMETRII

dr hab. inż. Jacek JANISZEWSKI, prof. WAT

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

dr inż. Joanna JASIŃSKA

CCJ WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

gen. dyw. Artur KĘPCZYŃSKI

INSPEKTORAT WSPARCIA SIŁ ZBROJNYCH RP

dr hab. inż. Mirosław KOWALSKI, prof. ITWL

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

płk dr hab. inż. Przemysław KUPIDURA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

prof. dr hab. inż. Jerzy LIS

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

dr hab. inż. Tomasz MAJEWSKI, prof. WAT

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

prof. dr hab. inż. Jerzy MAŁACHOWSKI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

dr Anna MRÓZ-JAGIEŁŁO

STOWARZYSZENIE RUCH WSPÓLNOT OBRONNYCH

Mateusz ROSZKIEWICZ

POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A.

dr hab. inż. Marek ROŚKOWICZ, prof. WAT

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

dr inż. Paweł STĘŻYCKI

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT LOTNICTWA

dr inż. Marcin SZCZEPANIAK

WOJSKOWY INSTYTUTU TECHNIKI INŻYNIERYJNEJ IM. PROFESORA JÓZEFA KOSACKIEGO

kadm. prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE

prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław WACHULAK

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA