WAŻNE INFORMACJE

WAŻNE TERMINY:

  • do 15.07.2024 r. – przesłanie streszczeń referatów w j. polskim i j. angielskim (maksymalnie po 2 strony);
  • do 30.07.2024 r. – akceptacja zgłoszonych referatów;
  • do 23.08.2024 r. – data dokonania opłaty Kongresu;
  • do 23.08.2024 r. – ostateczna data przesłania pełnego tekstu referatu oraz informacja o zakwalifikowaniu referatu do sesji plenarnej;
  • od 24.08.2024 r. do 23.09.2024 r. – możliwość rejestracji udziału w Kongresie, w kwocie powiększonej – 950 Euro;
  • po 23.09.2024 r. – brak możliwości rejestracji udziału w Kongresie poprzez stronę internetową. Ewentualna rejestracja w późniejszym terminie uzależniona jest od liczby dotychczasowych zgłoszeń – po bezpośrednim kontakcie z Organizatorami Kongresu.

OPŁATA:

850 Euro – udział w Międzynarodowym Kongresie Uzbrojeniowym

Opłata rejestracyjna zawiera:

  • wejścia na sesje naukowe;
  • pełny dostęp do wszystkich wydarzeń towarzyszących: cocktail party, występ artystyczny (21.10), wydarzenie towarzyszące oraz gala (24.10);
  • przerwy kawowe i lunche w czasie trwania Kongresu zgodnie z harmonogramem;
  • pakiet materiałów kongresowych.

Opłata rejestracyjna nie obejmuje kosztu zakwaterowania.

KONTO BANKOWE:
Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia
ul. Wyszyńskiego 7, 05-220 Zielonka
NIP: 125-00-00-208
Bank PEKAO S.A.
Nr konta: 68 1240 6003 1111 0000 4947 4198
Z adnotacją: KONGRES2024 – Imię i Nazwisko Uczestnika, Nazwa Instytucji/Firmy

Pragniemy podkreślić, że w Krakowie dostępna jest bogata oferta hoteli i hosteli, zróżnicowana zarówno pod względem standardu, jak i ceny. Dzięki różnorodności opcji dostępnych w standardowych kanałach rezerwacyjnych online, każdy uczestnik bez trudu znajdzie idealne zakwaterowanie odpowiadające jego preferencjom
i budżetowi.