CEL I TEMATYKA KONGRESU

Cel Kongresu

Celem kongresu będzie szeroka prezentacja dorobku naukowego i myśli technicznej międzynarodowego zaplecza naukowo-badawczego w zakresie systemów uzbrojenia i technologii bezpieczeństwa, dyskusja na temat kierunków rozwoju współczesnej techniki wojskowej, a także konsolidacja środowisk wojskowych, naukowych i przemysłowych.

Tematyka Kongresu

 1. Eksploatacja uzbrojenia i amunicji w świetle doświadczeń ze współczesnych konfliktów zbrojnych.
 2. Nowe materiały konstrukcyjne i technologie w systemach uzbrojenia.
 3. Amunicja i materiały wybuchowe.
 4. Bezzałogowe platformy uzbrojenia (lądowe, morskie i powietrzne) oraz sposoby ich zwalczania.
 5. Kinetyczne i niekinetyczne systemy rażenia.
 6. Sensory – ich wpływ na skuteczność systemów rozpoznania, detekcji zagrożeń, a także możliwości lokalizacji i nawigacji.
 7. Sztuczna inteligencja, a systemy klasy C4ISR (Command, Control, Communications Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance).
 8. Wyposażenie i uzbrojenie indywidualne żołnierza.
 9. Pancerze i osłony balistyczne.
 10. Prace badawcze i rozwojowe przemysłu obronnego.
 11. Prognozy i światowe tendencje rozwojowe uzbrojenia.
 12. Bezpieczeństwo eksploatacji środków bojowych.
 13. Problemy we współczesnej nauce bezpieczeństwa.
 14. 25 lat Polski w NATO.